NB! Klikk på siden for å forstørre

Ferd rapport
Ferd rapport
Ferd rapport
Side om oss
Side om leder
Side om ferd
Ferd rapport
Ferd rapport
Side om milepæler
Side om investeringsområder
Side om investeringsprosess
Ferd rapport
Side om teamet
Forside resultater
Side om vårt bidrag
Side om porteføljens samlede resultater
Forside våre selskaper
Side om Unicus
Ferd rapport
Side om auticon
Ferd rapport
Side om Generasjon M
Ferd rapport
Side om Lifetools
Ferd rapport
Side om Gammel nok
Ferd rapport
Side om Ludenso
Ferd rapport
Side om Mindmore
Ferd rapport
Side om den sociale kapitalfond
Ferd rapport
Side om Autism Impact Fund
Ferd rapport
Ferd rapport
Side om No isolation
Ferd rapport
Side om Forskerfabrikken
Ferd rapport
Side om IMAL
Ferd rapport
Side om Motitech
Ferd rapport
Side om Atlas Kompetanse
Ferd rapport
Side om Medarbeiderne
Ferd rapport
Ferd rapport
Forside
Introduksjon
Ferd rapport
Ferd rapport
Innholdsfortegnelse
Om oss
Leder
Ferd rapport
Om Ferd
Modelle
Ferd rapport
Ferd rapport
Milepæler
Satsingsområder
Vår investeringsprosess
Screening og evaluering
Closing
Ferd rapport
Om teamet
Om teamet videre
Om teamet videre
Sosiale resultater
Vårt bidrag
Ferd rapport
Porteføljens samlede resultater
Ferd rapport
Våre selskaper
Side om Unicus
Videre om Unicus
Videre om Unicus
Videre om Unicus
Side om auticon
Videre om auticon
Videre om auticon
Videre om auticon
Side om Generasjon M
Videre om Generasjon M
Videre om Generasjon M
Videre om Generasjon M
Side om Lifetools
Videre om Lifetools
Videre om Lifetools
Videre om Lifetools
Side om Gammel nok
Videre om Gammel nok
Videre om Gammel nok
Videre om Gammel nok
Side om Ludenso
Videre om Ludenso
Videre om Ludenso
Videre om Ludenso
Side om Mindmore
Videre om Mindmore
Videre om Mindmore
Videre om Mindmore
Side om den Sociale kapitalfond
Videre om den Sociale kapitalfond
Videre om den Sociale kapitalfond
Videre om den Sociale kapitalfond
Side om Autism Impact Fund
Videre om Autism Impact Fund
Videre om Autism Impact Fund
Videre om Autism Impact Fund
Videre om Autism Impact Fund
Videre om Autism Impact Fund
Side om No Isolation
Videre om No Isolation
Videre om No Isolation
Videre om No Isolation
Side om Forskerfabrikken
Videre om Forskerfabrikken
Videre om Forskerfabrikken
Videre om Forskerfabrikken
Side om iMAL
Videre om iMAL
Videre om iMAL
Videre om iMAL
Side om Motitech
Videre om Motitech
Videre om Motitech
Videre om Motitech
Side om Atlas Kompetanse
Videre Atlas Kompetanse
Videre Atlas Kompetanse
Videre Atlas Kompetanse
Side om Medarbeiderne
Videre om Medarbeiderne
Videre om Medarbeiderne
Videre om Medarbeiderne
Appendiks